Voedingssuppletie

Voedingssuppletie op basis van doelstellingen

Wat Stichting Orthomoleculaire Educatie drijft is de overtuiging dat een uitgebalanceerde voeding en gezonde leefstijl essentieel zijn voor het behoud van een goede gezondheid. De belangrijkste aandachtspunten om de leefstijl te verbeteren zijn samen te vatten in de afkorting BRAVO: ‘meer Bewegen, niet Roken, matig met Alcohol, gezonde Voeding en voldoende Ontspanning’. Voedingssupplementen kunnen in veel gevallen een extra ondersteuning  bieden.  Om te bepalen welke resultaten u  van uw suppletie-advies kunt verwachten is het belangrijk van te voren de doelstelling van dit advies helder te hebben. Stichting Orthomoleculaire Educatie hanteert drie verschillende doelstellingen waarop een suppletieadvies gebaseerd kan zijn.  Ze kunnen helpen bij een suppletie-advies op maat en plaatsen verwachtingen in perspectief.

DE DRIE DOELSTELLINGEN VAN SUPPLEREN

Handleiding voor gebruik

In de handleiding voor gebruik leest u op welke wijze de waardering van de suppletiesuggesties op basis van bewijskracht en de aanbevolen dosering tot stand zijn gekomen en  wat de beperkingen zijn van de suppletierichtlijnen.

HANDLEIDING VOOR GEBRUIK

ADH / Veilige maximum inname (tabel)

De richtlijnen voor dagdosering zijn gebaseerd op doseringen die in de wetenschappelijke onderzoeken zijn gebruikt. In de meeste gevallen gelden deze doseringen voor een leeftijd vanaf 12 jaar. Wanneer op basis van de literatuur geen aanbevelingen voor dosering kunnen worden gedaan, liggen de richtlijnen voor dagdosering tussen de Nederlandse Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) voor volwassenen en de maximale veilige inname volgens EFSA (European Food Safety Authority). De maximale veilige inname is een schatting van het hoogste niveau van een langdurige, dagelijkse inname waarbij het onwaarschijnlijk is dat er een nadelig effect optreedt voor de gezondheid. Het betreft dus een bovengrens voor langdurige inname en niet voor kortdurend gebruik. In de handleiding wordt verwezen naar deze tabel: Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid versus de Veilige Maximale Inname.

ADH VERSUS DE VEILIGE MAXIMUM INNAME

Geneesmiddelen en voedingsstatus (tabel)

Een overzicht van veel voorkomende voedingstekorten bij de betreffende aandoening, veelgebruikte medicatie en de gevolgen voor de nutriëntstatus. In de handleiding wordt verwezen naar deze tabel: Geneesmiddelen en voedingsstatus.

GENEESMIDDELEN EN VOEDINGSSTATUS