Disclaimer

De informatie op deze website over het gebruik van voedingssupplementen in relatie tot ziekte en gezondheid is geen vervanging voor een medisch advies, diagnose of behandeling door een arts of therapeut. Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor geneesmiddelen, maar kunnen worden gebruikt als aanvulling op de voeding, de behandeling of de therapie. Stichting Orthomoleculaire Educatie verklaart dat de informatie op deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Zij kan echter op geen enkele wijze instaan voor de volledigheid van of eventuele onjuistheden in deze informatie. Stichting Orthomoleculaire Educatie, haar medewerkers en de auteurs aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van handelen en/of beslissingen op basis van de inhoud van deze informatie.

Bij twijfel over de juistheid van de aangeboden informatie kan men contact opnemen met Stichting Orthomoleculaire Educatie.