Over Ons

Stichting Orthomoleculaire Educatie is de betrouwbare autoriteit op het gebied van gezondheid, voeding en suppletie. Wat ons drijft is de overtuiging dat uitgebalanceerde voeding en een gezonde leefstijl essentieel zijn voor het behoud van een goede gezondheid. Als waarborg voor onafhankelijke educatie en kennisoverdracht is Stichting Orthomoleculaire Educatie opgericht, vanuit de jarenlange ervaring die is opgedaan vanuit SOE en Folia Orthica. 

Adviesmerken

Het is onze missie om gezondheidsprofessionals te informeren over de relatie tussen gezondheid, voeding en suppletie op basis van wetenschappelijk onderzoek, vernieuwende inzichten en praktijkervaringen. Hiertoe bieden wij een uitgebreid educatieprogramma aan, waarbij wij een open platform faciliteren, waar ruimte is voor het uitdragen van kennis en ervaring vanuit verschillende visies, disciplines en stromingen. Dit doen we vanuit een passie voor kwaliteit, wetenschap en kennisoverdracht met als uitgangspunt dat educatie niet alleen kennisoverdracht biedt, maar ook mensen bindt en inspireert.

Ook willen we u graag kennis laten maken met de vele mogelijkheden die voeding en suppletie kunnen bieden voor de veerkracht van onze gezondheid en de kwaliteit van leven. Gezondheid is namelijk meer dan alleen de afwezigheid van ziekte.

Voorheen heetten we Stichting Educatie Atrium Innovations, maar vanaf eind 2021 zijn we terug naar onze oorspronkelijke naam Stichting Orthomoleculaire Educatie. Een heldere en krachtige naam die uitstraalt waar wij voor staan: hoogwaardige educatie op het gebied van de Orthomoleculaire therapie.

Adviesraad

Wij vinden extern toezicht op ons educatieprogramma een voorwaarde om de onafhankelijkheid en de kwaliteit te kunnen waarborgen. Hiertoe laten we ons adviseren door onafhankelijke adviseurs, waaronder Marjan Timmerman en Maartje Wijnhoven.

DOWNLOAD DE BROCHURE