Copyright

De auteursrechten met betrekking tot al het tekst- en beeldmateriaal op deze website berusten bij Stichting Orthomoleculaire Educatie, de auteurs (indien vermeld) en/of licentiegevers.
De inhoud van deze website is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan om de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, op een andere website te publiceren of anderszins te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Orthomoleculaire Educatie.