Educatie

Opleidingsprogramma

In samenwerking met een ervaren en deskundig docententeam stellen wij jaarlijks een actueel onderwijsprogramma samen. Aan de hand van diverse ziektebeelden en lichamelijke condities wordt de rol van voeding en nutriënten behandeld. In het lesprogramma besteden we ruim aandacht aan casuïstiek. En dat dat nuttig is, blijkt wel uit het feit dat een groot deel van de afgestudeerden een eigen praktijk begint of de opgedane kennis integreert in bestaande werkzaamheden als gezondheidsprofessional.

"Professionele opleiding. Alles is goed geregeld en kundige leraren die je ook weer inspireren.
En je kunt je daarna aanmelden bij de beroepsvereniging."

Joke van Deursen, oud-deelneemster opleiding.

Een wetenschappelijke basis

Recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van voeding en nutriënten liggen aan de basis van de opleiding. Vrijwel alle docenten hebben een universitaire opleiding afgerond, hebben praktijkervaring als arts of therapeut en zorgen er samen voor dat deze opleiding van ongekend hoog (wetenschappelijk) niveau is.

Opleidingsprogramma

Het lesjaar bestaat uit 9 modules

De opleiding bestaat uit 9 modules van elk 2 lesdagen. De eerste module valt doorgaans in de eerste of tweede week van oktober. In juni is het examen.

De modules vinden ongeveer 1x per maand plaats op een donderdag en een vrijdag. De lesdagen beginnen om 9:00 uur en eindigen om 17:00 uur. In de middagpauze kunt u samen met de andere deelnemers genieten van een uitgebreide biologische lunch met belegde broodjes en een saladebuffet. Op aanvraag kunnen wij een lactose- en glutenvrije lunch aanbieden.

Lesstof en studiemateriaal

Tijdens de opleiding komen diverse onderwerpen aan bod. Bekijk de lesinhoud voor de verschillende onderwerpen die behandeld worden. Aangevuld met casuïstiek zorgt deze opleiding voor een goede voorbereiding om in de praktijk aan de slag te gaan.

Bij aanvang van de opleiding ontvangt u een map met het lesmateriaal van de eerste blokken. Halverwege de opleiding ontvangt u een tweede map met het lesmateriaal van de rest van de lesblokken. Naast dit lesmateriaal krijgt u als naslagwerk 2 boeken en een jaarabonnement op een vakblad.

Lesrooster 

DOWNLOAD HET LESROOSTER 2024/2025

Paper over orthomoleculaire behandelmogelijkheden

In de laatste 5 maanden van de opleiding schrijft u een paper over een ziektebeeld of aandoening met orthomoleculaire behandelmogelijkheden en literatuurreferenties. Deze paper is een verdieping in de Evidence Based Nutrition waar u tijdens de opleiding ook in bijgeschoold wordt.

Het eindexamen

De opleiding wordt in juni afgesloten met een schriftelijk examen. Het examen bestaat uit 50 meerkeuzevragen en 3 open vragen met sub-vragen. Beide onderdelen tellen voor 50% mee voor het examencijfer.

Diploma

Studenten die minimaal 15 dagen (van de 18 opleidingsdagen) aanwezig zijn geweest, kunnen deelnemen aan het examen. Studenten die het examen succesvol hebben afgelegd (waardering van 5,5 of hoger) en van wie tevens het paper met een voldoende (5,5 of hoger) is beoordeeld, ontvangen een diploma. Met dat diploma kunt u zich inschrijven bij verschillende beroepsverenigingen en bent u in staat om zelfstandig voedings- en suppletieadviezen te geven.