3. ADH’s en veilige maxima

De Dietary Reference Value (DRV) - Finder is een interactieve tool die snelle en gemakkelijke toegang biedt tot de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) en veilige maximale hoeveelheden voor voedingsstoffen van de European Food Safety Authority (EFSA). Deze tool is bedoeld voor voedings- en gezondheidsprofessionals, risicomanagers, beleidsmakers, voedingsmiddelenfabrikanten en wetenschappers. De DRV-Finder maakt het eenvoudig voor gezondheidsprofessionals om snelle en gemakkelijke berekeningen te maken. De tool biedt de mogelijkheid te zoeken per doelgroep (leeftijd, geslacht, zwanger, zogend) of per nutriënt.  Van elke selectie kan een print gemaakt worden in pdf.

NAAR DE DRV-FINDER

Waarvoor zijn DRV’s bedoeld?

DRV’s zijn geen voedingsdoelen of aanbevelingen voor individuen. Ze worden door beleidsmakers in de EU en haar lidstaten gebruikt om aanbevelingen over voedingsinname aan consumenten te doen. DRV's vormen ook de basis voor informatie op voedseletiketten en voor het opstellen van voedingsrichtlijnen. Deze richtlijnen kunnen consumenten helpen bij het maken van gezonde voedingskeuzes. Het is echter belangrijk om te weten dat de EFSA waarden in de DRV Finder mogelijk wat afwijken van de Nederlandse waarden, omdat ze per land afgestemd worden op de nationale context.

Dietary Reference Values (DRV’s)

De Nederlandse aanbevolen dagelijkse hoeveelheden van nutriënten (ADH’s) zijn afgeleid van deze Europese Dietary Reference Values (DRV's). De DRV's zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis over de behoeften aan voedingsstoffen van gezonde bevolkingsgroepen en variëren afhankelijk van levensfase, geslacht en specifieke fysiologische omstandigheden zoals zwangerschap en borstvoeding.

De DRV's omvatten verschillende typen referentiewaarden:

  • Gemiddelde Behoefte (Average Requirement, AR): De geschatte hoeveelheid van een voedingsstof die voldoet aan de behoeften van 50% van de gezonde individuen in een specifieke leeftijds- en geslachtsgroep.
  • Populatie-Referentie-Inname (Population Reference Intake, PRI): De hoeveelheid van een voedingsstof die voldoende is om aan de behoeften van bijna alle (97,5%) gezonde individuen in een bepaalde groep te voldoen.
  • Adequate Inname (Adequate Intake, AI): Een schatting van de voedingsstofinname die voldoende lijkt voor de meeste mensen. AI wordt gebruikt wanneer er onvoldoende gegevens zijn om een AR vast te stellen.
  • Referentie-Innamebereik voor Macronutriënten (Reference Intake range for Macronutrients, RI): De aanbevolen verhouding van energie die uit verschillende macronutriënten (koolhydraten, vetten, eiwitten) moet komen.
  • Aanvaardbare Bovengrens (Tolerable Upper Intake Level, UL): De maximale hoeveelheid van een voedingsstof die veilig kan worden geconsumeerd zonder nadelige effecten op de gezondheid bij vrijwel alle individuen in de algemene bevolking.