Probiotica heeft een beschermend effect tegen postmenopauzaal botverlies

5 juni 2024

Uit een Thaise studie blijkt dat probiotica bescherming kunnen bieden tegen botverlies na de overgang. 

 

Verhoogde kans op osteoporose na de overgang

Door afnemende oestrogeengehalten tijdens en na de overgang, is er een verhoogde botafbraak en treedt er in deze periode een sterk verlies op van botmassa en -kracht. Ook vinden er veranderingen plaats in het botweefsel wat de kans op osteoporose en fracturen vergroot. Daarnaast vermindert het vermogen om calcium op te nemen met de leeftijd waardoor calciumtekorten kunnen leiden tot een verhoogde botafbraak. 

 

De opzet van de studie

In de studie werden 40 postmenopauzale vrouwen met osteopenie onderverdeeld in twee groepen, waarbij de eerste groep gedurende 12 weken een multi-species probiotium kreeg, en de tweede groep een placebo. Daarnaast kregen beide groepen calcium en vitamine D supplementen.

 

Minder botafbraak met probiotica

Bij de vrouwen die het placebo kregen waren markers voor botafbraak niet anders dan bij de start van de studie. Bij de vrouwen die probiotica kregen, waren de markers juist significant verlaagd, wat duidt op een verminderde botafbraak. Het vermoeden is dat probiotica helpen bij het herstel van het darmmicrobioom, het verbeteren van de darmbarriere en verminderen van ontsteking. Hiermee helpen ze de door osteoclasten geïnduceerde botafbraak te vertragen.

Het onderzoek laat zien dat probiotica, met clacium en vitamine D, een veilige interventie is met een positief effect op het botverlies bij postmenopauzale vrouwen met osteopenie. Onderzoekers dringen aan op verder onderzoek naar de rol van probiotica als aanvullende behandeling voor osteoporose.

Probiotica beschermt tegen postmenopauzaal botverlies

Referentie

Vanitchanont, M., et al. (2024). Effects of Multispecies Probiotic Supplementation on Serum Bone Turnover Markers in Postmenopausal Women with Osteopenia: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. Nutrients16(3),