Probiotica verbeteren cognitie onder stress

28 januari 2020

Dat de darmen in contact staan met de hersenen is inmiddels een gegeven. Uit recent onderzoek blijkt dat probiotica gunstige cognitieve effecten hebben bij mensen die onder stress staan.[1] Het in deze studie onderzochte probioticum had in recente dierstudies een gunstig effect op depressief gedrag en op factoren die betrokken zijn bij de regulatie van de HPA-as. [2,3]

Doel van het onderzoek

In het huidige onderzoek werd gekeken naar het effect  op specifieke neurocognitieve meetpunten zoals emotionele reactiviteit, emotionele regulatie en cognitieve controle bij gezonde vrijwilligers tussen 18 en 40 jaar. De onderzoekers keken  of het toedienen van probiotica de nadelige effecten van acute stress op het werkgeheugen kan neutraliseren.

Studie-opzet en resultaten

In een dubbelblind placebogecontroleerde interventie studie ondergingen 58 gezonde vrouwen eenmaal voor- en eenmaal na een 28 dagen durende interventie, diverse onderzoeken met gebruik van fMRI , diverse fysieke metingen (o.a.bloeddruk) en vragenlijsten. Met fMRI kan de activiteit van de hersenen door middel van een computer zichtbaar worden gemaakt in een driedimensionaal beeld.
Zonder stressinductie beïnvloedden de probiotica de hersenen, het gedrag of zelf gerapporteerde meetpunten niet. Echter met stressinductie liet de probioticumgroep een significante stress-gerelateerde verbetering zien van de prestaties van het werkgeheugen na suppletie in vergelijking tot placebo.  Deze verandering was uitsluitend in de probioticumgroep geassocieerd met neurale veranderingen in de frontale cortex gedurende de cognitieve controle.

Conclusie

Uit deze resultaten blijkt dat een multispecies probioticum neurocognitieve effecten kan bewerkstelligen bij gezonde vrouwen in specifieke omstandigheden. In dit geval kon het probioticum de nadelige effecten van stress op cognitie neutraliseren.

Referenties
  1. Papalini, S., et al. Stress matters: Randomized controlled trial on the effect of probiotics on neurocognition. Neurobiology of Stress, 2019, 10: 100141.
  2. Abildgaard, A., et al. Probiotic treatment reduces depressive-like behaviour in rats independently of diet. Psychoneuroendocrinology, 2017, 79: 40-48.
  3. Abildgaard, A., et al. Probiotic treatment protects against the pro-depressant-like effect of high-fat diet in Flinders Sensitive Line rats. Brain, behavior, and immunity, 2017, 65: 33-42.