Probiotica potentieel inzetbaar tegen koemelkallergie

15 februari 2017

Een bepaalde mix van drie verschillende probiotische bacteriën zou de overgevoeligheid en allergie voor koemelk kunnen voorkomen door de darmmicrobiota te beïnvloeden. Dit bleek uit een experiment waarin muizen zes weken lang vier keer per week een dosis van een probioticum of een placebo kregen.

Er werden in totaal zes verschillende bacteriestammen onderzocht, allemaal in een apart experiment. De onderzoekers vonden voor drie stammen (L.salivarius , B. infantis en L. rhamnosus) beschermende effecten, waaronder een vermindering van de productie van cellen die duiden op een overgevoeligheids- of allergische reactie. Dit effect werd bereikt middels verschillende mechanismen. Zo werd onder andere een verhoogde expressie van het foxp3 gen gevonden, een gen dat van belang is voor tolerantie binnen het immuunsysteem. Het is van belang dat het immuunsysteem stoffen herkent waartegen het niet in opstand hoeft te komen, iets wat bij een allergische reactie misloopt. Het is bekend dat kinderen met een allergie een significant lagere expressie laten zien van het foxp3 gen. De resultaten suggereren potentieel beschermende effecten van deze probiotica bij mensen met een koemelkallergie. Verder onderzoek moet uitwijzen hoe de probiotica concreet kunnen worden ingezet.

Referenties

Neau E, Delannoy J, Marion C, et al. Three Novel Candidate Probiotic Strains with Prophylactic Properties in a Murine Model of Cow’s Milk Allergy. Dudley EG, ed. Applied and Environmental Microbiology. 2016;82(6):1722-1733. doi:10.1128/AEM.03440-15.