Een hogere inname van magnesium is goed voor hart en bloedvaten

2 januari 2023

In de afgelopen decennia is de relatie tussen magnesium en hypertensie veelvuldig bestudeerd in verschillende klinische studies, reviews en meta-analyses. Uit deze studies bleek al een positief effect van magnesium op de gezondheid van het hart en de bloedvaten. Echter, de meeste reviews concentreerden zich op ofwel de magnesiuminname via de voeding, de serum magnesiumwaarden of het gebruik van magnesiumsupplementen. Tot nu toe was er nog geen review uitgevoerd die alle methoden om de magnesiumstatus te bepalen samen bestudeerde. In een nieuwe studie, gepubliceerd in 2021, is dit nu wel gedaan.1

Magnesium voor hart en bloedvaten

 

Dosis-afhankelijke relatie tussen magnesium en bloeddruk

In deze studie vonden de onderzoekers een dosis-afhankelijke relatie tussen de inname van magnesium via de voeding en de magnesium bloedwaarden, en een verminderd risico op een te hoge bloeddruk. Hoe hoger de inname van magnesium en/of hoe hoger de bloedwaarden van magnesium, hoe lager het risico op hypertensie. Ook was er bij een hogere inname van magnesium en/of een hogere bloedwaarde een lager risico op andere factoren die in verband staan met het ontstaan van hart- en vaatzieken. Deze risicofactoren betroffen verschillende aspecten die gemeten werden met de Framingham risk score, de slagaderdikte en het risico op cardiovasculair overlijden.

 

Functies magnesium voor hart en bloedvaten

Verschillende eigenschappen van magnesium zijn verantwoordelijk voor het beschermende effect van magnesium op het ontstaan van hart- en vaatziekten. Zo werkt extracellulair magnesium als natuurlijke calcium-kanaal blokker waardoor er een goede balans ontstaat tussen relaxatie en contractie van spiercellen in de bloedvaten. Dit is belangrijk voor de regulatie van de bloeddruk. Ook zorgt magnesium voor een betere endotheel-functie, verhoogt stikstofoxide (NO) en induceert directe en indirect vasodilatatie.

 

Magnesiumsuppletie als preventief middel tegen hypertensie

De onderzoekers concludeerden dat magnesium suppletie ter preventie van hypertensie (en hiermee hart- en vaataandoeningen) te rechtvaardigen is, zeker omdat de gemiddelde magnesiuminname via de voeding lager is dan aanbevolen.

 

Referentie

1.    Banjanin, N., & Belojevic, G. (2021). Relationship of dietary magnesium intake and serum magnesium with hypertension: a review. Magnesium research, 34(4), 166–171. 

 

Meer weten over magnesium?

Download onze Wetenschapskaart Magnesium verbindingsvormen

Bekijk het webinar over Magnesium