Magnesiumsuppletie gunstig bij stress, angsten en depressie

3 november 2022

Magnesium is een veelzijdig mineraal dat bij veel lichaamsprocessen betrokken is. Het speelt een rol in meer dan 600 enzymatische reacties.1 Naast functies in onder andere het energiemetabolisme en de eiwitsynthese, is magnesium ook betrokken bij processen die te maken hebben met de mentale gezondheid, de stressrespons (HPA-as) en de gevoeligheid voor het ontwikkelen van angsten en depressie.2

 

Magnesiumtekort door stress: verdere activatie HPA-as en verhoogde glutamaat afgifte

Bij stress worden catecholamines (o.a. dopamine en adrenaline) en corticosteroïden (o.a. cortisol) aangemaakt. Deze stress-hormonen zorgen voor een verlies van magnesium uit de lichaamsvoorraden waardoor de magnesiumstatus daalt. Omdat een lage magnesiumstatus ook weer leidt tot extra productie van catecholamines en corticosteroïden, ontstaat er een positieve feedback-loop die de magnesiumdepletie versnelt en er een verhoogd risico op een magnesiumtekort ontstaat. Naast dit proces zorgt een tekort aan magnesium voor een verhoogde afgifte van glutamaat. Een overschot aan glutamaat is gerelateerd aan het ontstaan van angsten en paniekaanvallen.2

 

Magnesiumsuppletie vermindert symptomen

In een studie (2021) is het effect van magnesiumsuppletie onderzocht op de kwaliteit van leven en de ervaren klachten bij mensen met matige tot ernstige stress, depressieve gevoelens en/of angsten. Alle deelnemers hadden ook een magnesiumtekort. De deelnemers kregen gedurende 8 weken dagelijks 300 mg magnesium. De helft van de deelnemers kreeg naast de magnesium ook nog 30 mg vitamine B6. Bij alle deelnemers verminderden de gevoelens van stress, depressie en angsten significant, voornamelijk in de eerste 4 weken. Verbeteringen in de kwaliteit van leven zette gedurende de 8 weken door bij alle deelnemers. Verbeteringen in de fysieke activiteit waren groter bij de deelnemers die zowel magnesium als vitamine B6 kregen dan in de groep die alleen magnesium kreeg. 

Een kanttekening bij de studie is het ontbreken van een placebogroep. Er is echter wel een vergelijking getrokken met een referentie populatie. Ondanks deze kanttekening concludeerden de onderzoekers dat magnesiumsuppletie, met of zonder vitamine B6, belangrijke klinische verbeteringen kan geven in het dagelijks leven voor mensen met stress en lage magnesiumwaarden.2

Download onze Wetenschapskaart Magnesium verbindingsvormen

Stress, angsten en deperssieve gevoelens

Referenties

  1. de Baaij, J. H., Hoenderop, J. G., & Bindels, R. J. (2015). Magnesium in man: implications for health and disease. Physiological reviews, 95(1), 1–46. 
  2. Noah, L., Dye, L., Bois De Fer, B., Mazur, A., Pickering, G., & Pouteau, E. (2021). Effect of magnesium and vitamin B6 supplementation on mental health and quality of life in stressed healthy adults: Post-hoc analysis of a randomised controlled trial. Stress and health : journal of the International Society for the Investigation of Stress, 37(5), 1000–1009.