Kalium heeft een sterker bloeddruk verlagend effect bij vrouwen dan bij mannen

29 november 2023

Alhoewel kalium in grote hoeveelheden in de voeding voorkomt en erg belangrijk is voor de gezondheid, is kalium een relatief onbekend en onderbelicht mineraal. De meeste voedingsmiddelen bevatten kalium. De grootste hoeveelheden komen voor in aardappelen, groenten en fruit, koffie, melkproducten, noten en peulvruchten. 

Uit onderzoek blijkt dat een kaliumrijke voeding bij mannen en vrouwen geassocieerd is met een lagere bloeddruk en een lager risico op cardiovasculaire ziekten. De sterkte van dit effect verschilt echter tussen mannen en vrouwen.
Alhoewel kalium bij mannen én vrouwen het risico op hart- en vaatziekten verlaagt, blijken vrouwen meer effect te hebben van een hogere kaliuminname: bij een hoge kaliuminname hebben vrouwen een lager risico op het ontstaan van hart- en vaatziekten dan mannen.
Uit het onderzoek blijkt verder dat vrouwen sneller en gevoeliger reageren op het effect van natrium en kalium op de bloeddruk, en daarmee het risico op cardiovasculaire aandoeningen. 

Natrium uitscheiding via NCC Transporters

Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen de onderzoekers het verschil tussen mannen en vrouwen niet goed verklaren, maar ze delen in de publicatie wel een hypothese. Deze hypothese is gebaseerd op het gegeven dat vrouwen, als zij kalium via de voeding innemen, meer natrium uitscheiden via de urine dan mannen. De uitscheiding van natrium via de nieren verloopt via Natrium-Chloride Co-transporters (NCC transporters). Deze transporters zijn geslachtsafhankelijk, veroorzaakt door vrouwelijke hormonen. Dit houdt in dat vrouwen meer NCC transporters hebben dan mannen, en daardoor meer natrium kunnen uitscheiden bij de inname van kalium, dan mannen. De hogere uitscheiding van natrium heeft vervolgens een sterker (verlagend) effect op de bloeddruk en het risico op cardiovasculaire ziekten.  

Referentie

1.    Wouda et al. (2022) Sex-specific associations between potassium intake, blood pressure, and cardiovascular outcomes: the EPIC-Norfolk study. European Heart Journal. 43, 2867-2875