Wijze van geboorte niet bepalend voor darmmicrobioom pasgeboren baby

22 mei 2017

Het menselijk lichaam bevat veel verschillende soorten bacteriën. Deze bacteriën zijn aanwezig op bijvoorbeeld de huid, de oksel en in de darmen en spelen een rol in hoe het lichaam functioneert. Maar hoe en wanneer ontstaan precies deze bacteriegroepen?

Gebaseerd op nieuwe gegevens van een studie gepubliceerd in Nature Medicine blijkt niet de wijze waarop geboorte plaatsvindt bepalend te zijn voor de darmbacteriën in de baby, maar de microbiota in de baarmoeder. Onderzoekers volgden 81 zwangere vrouwen vanaf het derde trimester tot zes weken na geboorte. Van de moeders en van het kind werd van verschillende lichaamsdelen (huid, vagina, mond, neus) en van de ontlasting bekeken wat de samenstelling en functie van de microbiota waren.

Na geboorte waren de samenstelling en functies van de bacteriën op alle lichaamsdelen van de baby vergelijkbaar, met uitzondering van de eerste poep van de baby. Zes weken na de geboorte werd een groter aantal en meer verschillende soorten bacteriën op alle lichaamsdelen gevonden. Ook verschilden de functies van de microbiota per lichaamsdeel. De lichaamsplek diende als belangrijkste factor voor het verschil in samenstelling en functie. Opvallend was dat de wijze van geboorte (keizersnede of vaginale bevalling) geen verschil uitmaakte voor de darmmicrobiota samenstelling. Wel was de wijze van geboorte enigszins bepalend voor de samenstelling en functie van de bacteriën in de mond, neus en op de huid.

De onderzoekers concludeerden dat de microbiota van de baby binnen zes weken na geboorte behoorlijke veranderingen ondergaan. Deze veranderingen komen voornamelijk door de lichaamsplek waar ze zich bevinden en niet zozeer door de wijze van geboorte.

Referenties

Chu, D. M., Ma, J., Prince, A. L., Antony, K. M., Seferovic, M. D., & Aagaard, K. M. (2017). Maturation of the infant microbiome community structure and function across multiple body sites and in relation to mode of delivery. Nature medicine, 23(3), 314-326.