Is het ketogeen dieet gunstig bij migraine?

18 maart 2024

Het ketogeen dieet is tot nu toe het enige dieet waarvan aanwijzingen zijn dat het mogelijk gunstig kan werken bij migraine. Meer onderzoek hiernaar is echter nodig, omdat de wetenschappelijke kwaliteit van de onderzoeken vrij laag is. Het ontbreekt nog aan grotere, klinische studies waarbij ook gekeken wordt naar het effect van het dieet in verschillende leeftijdsgroepen. 
Toch lijkt het ketogeen dieet veelbelovend. Naast migraine kent het ketogeen dieet meer positieve gezondheidseffecten zoals de beheersing van het gewicht en de glucosebalans. Het ketogeen dieet kent weinig nadelige effecten, een goede therapietrouw en wordt over het algemeen goed verdragen.

Het ketogeen dieet

Het ketogeen dieet is een zeer streng koolhydraatbeperkt dieet. Slechts 5-10% van de energie is bij dit dieet afkomstig uit koolhydraten. Er wordt relatief veel vet ingenomen (zo’n 70-80% van de energie), en een matige hoeveelheid eiwit (15-20% van de energie komt uit eiwit). 

Gunstig bij migraine

Bij een sterk beperkte inname van koolhydraten is er een verminderde insulinesecretie en een verhoogde aanmaak van ketonlichamen. Ketonlichamen vervangen bij het ketogeen dieet glucose als de belangrijkste energiebron. Ketonlichamen kunnen de bloed-hersenbarrière passeren, wat gunstig is bij migraine. Migraine wordt gekenmerkt door een tekort aan energie in de hersenen.
Bovendien kan een ketogene dieetinterventie de vasculaire gezondheid verbeteren, wat een rol kan spelen in het gunstige effect van een ketogeen dieet bij migraine.

Mogelijk nadelige effecten van te hoge aanmaak ketonlichamen

Alhoewel het ketogeen dieet gunstige effecten bij migraine kan laten zien, worden te sterk verhoogde niveaus van ketonlichamen in verband gebracht hartfalen en zelfs overlijden bij oudere volwassenen. Leververvetting als gevolg van een te hoge productie van ketonlichamen speelt mogelijk een rol in dit verband. Hoe hoger de productie van ketonlichamen bij ouderen met migraine, hoe hoger het risico. Deze associaties suggereren een potentieel schadelijk effect van het metabolisme van ketonlichamen bij het ouder worden.

Ondanks mogelijk gunstige effecten van het ketogene dieet bij migraine, is verder onderzoek nodig voordat het wordt aanbevolen aan oudere volwassenen met migraine.

Ketogeen dieet

Referentie

Fila M, Chojnacki J, Pawlowska E, Sobczuk P, Chojnacki C, Blasiak J. The Ketogenic Diet in the Prevention of Migraines in the Elderly. Nutrients. 2023; 15(23):4998.