Het microbioom beïnvloedt persoonlijkheid en sociaal gedrag

2 maart 2020

In de afgelopen jaren zijn meerdere dierstudies gepubliceerd over de relatie tussen het microbioom en het gedrag. Echter, in hoeverre deze relatie ook bestaat bij de mens is tot nu toe nog niet heel duidelijk. Een nieuwe studie biedt interessante inzichten. Uit dit onderzoek blijkt dat zowel de samenstelling van het microbioom als de diversiteit in het microbioom van gezonde mensen, van invloed is op de persoonlijkheid, waaronder sociaal gedrag. Tot nu toe waren er voornamelijk verbanden gevonden tussen het microbioom en extreme gedragskenmerken zoals autisme of depressie, maar nu blijkt dus ook dat het microbioom een veel mildere invloed kan hebben op het gedrag bij gezonde mensen.

Microbioom

Groot sociaal netwerk: diverser microbioom

Ook ontdekten de onderzoekers dat mensen met een groot sociaal netwerk een meer divers microbioom hebben dan mensen zonder een groot netwerk. Eerder onderzoek onder primaten wees ook al uit dat sociale interacties de diversiteit van het microbioom vergroten. De resultaten uit het nieuwe onderzoek passen bij deze eerdere bevindingen. Een grote diversiteit is gerelateerd aan een betere darmgezondheid en een betere algemene gezondheid. Deze resultaten laten echter geen oorzaak-gevolg verband zien.

Voeding in kinderjaren heeft lange termijn effect op de darmgezondheid

Een andere opvallende uitkomst was dat volwassenen die als kind flesvoeding gekregen hebben in plaats van borstvoeding op latere leeftijd een minder divers microbioom hebben. Het is de eerste keer dat is aangetoond dat voeding tijdens de vroege kinderjaren lange termijn effecten lijkt te hebben op de darmgezondheid.

Voeding en het microbioom

Natuurlijke probiotica, zoals gefermenteerde kaas, zuurkool en kimchi, en prebiotica lijken ook gerelateerd aan een meer divers microbioom. Stress en angst hebben juist een negatief effect op de diversiteit van het microbioom.

Stress, omgeving en voeding

De huidige tijd lijkt nadelig voor het microbioom: we zijn meer gestrest, hebben minder sociale interacties en spenderen minder tijd in de natuur. Onze voeding bevat weinig vezels (prebiotica), we wonen in super-hygiënische omstandigheden en zijn afhankelijk van antibiotica. Al deze factoren beïnvloeden het microbioom en hiermee mogelijk ook het gedrag en het mentaal welzijn.

Referenties:

Stewart. Gut Microbiome may be linked to personality and social behavior. Today’s Practitioner.
Beschreven onderzoek: Nog niet gepubliceerd. University of Oxford, Department of Experimental Psychology.