Curcumine vergeleken met diclofenac bij knie-artrose

23 juli 2020

Knieartrose komt veel voor en leidt in belangrijke mate tot beperkingen in de bewegingsvrijheid. Veelgebruikte middelen om pijn te verlichten en de bewegingsvrijheid te vergroten zijn niet-steroïde ontstekingsremmende medicijnen (NSAID’s) waaronder diclofenac. Deze medicijnen kunnen echter vervelende bijwerkingen hebben waaronder beschadiging van het slijmvlies in de maag en darmen waardoor (maag)zweren kunnen ontstaan. Onderzoek naar alternatieven is daarom wenselijk. In een studie is gekeken naar het effect van curcumine bij knieartrose ten opzichte van diclofenac.

Curcumine

De studie

In een gerandomiseerde klinische studie kregen 139 patiënten met knierartrose, gedurende 28 dagen, 3x daags 500 mg curcumine of 2x daags 50mg diclofenac. Alle patiënten ondergingen op de 1e, 7e, 14e en 28e dag een onderzoek naar de hoeveel pijn die ze ervaarden, en werd er gekeken naar andere symptomen en beperkingen van de ziekte (KOOS-vagenlijst). Ook eventuele bijwerkingen werden zorgvuldig bijgehouden.

Na dag 14 en 28 was er bij de patiënten die curcumine kregen een gelijke verbetering te zien in de ernst van de pijn en in de KOOS-score ten opzichte van de patiënten die diclofenac kregen. De patiënten die diclofenac kregen, hadden meer last van flatulentie en gebruikten ook vaker (in 19 gevallen) H2-blokkers ter preventie van maagzweren dan de patiënten die curcumine gebruikten (waar niemand H2 blokkers gebruikten). Er waren significant minder bijwerkingen bij de patiënten die curcumine gebruikten ten opzichte van de diclofenac-groep (respectievelijk 13% en 38%). Er was geen verschil in de algemene beoordeling van de therapie door zowel patiënten als artsen.

De conclusie: Curcumine even effectief als diclofenac bij knieartrose

De onderzoekers concludeerden dat bij patiënten met knieartrose curcumine even effectief kan werken als diclofenac op het gebied van pijn, stijfheid, symptomen, functioneren in het dagelijks leven, sporten, recreatieve activiteiten en kwaliteit van leven. Curcumine lijkt echter gunstiger als het gaat om bijwerkingen en wordt bovendien beter verdragen. De onderzoekers concludeerden dat curcumine ingezet kan worden als alternatieve behandeling voor patiënten met knieartrose die gevoelig reageren op niet-steroïde ontstekingsremmers (NSAID’s) zoals diclofenac.

 

Referentie

Shep et al. Safety and Efficacy of Curcumin Versus Diclofenac in Knee Osteoarthritis: A Randomized Open-Label Parallel-Arm Study. Trials. 2019 Apr 11;20(1):214.