Blauw licht versnelt veroudering

30 maart 2023

Kunstlicht, onder andere LED-verlichting, bevat steeds vaker blauw licht. Dergelijke verlichting wordt ook steeds vaker gebruikt in de vorm van (binnenhuis)verlichting en in beeldschermen. Deze toename roept de zorg op over mogelijk nadelige ervan op onze gezondheid. Onderzoek heeft al laten zien dat acute blootstelling aan blauw licht kan leiden tot oxidatieve stress en het afsterven van cellen in het netvlies.1

 

Kortere levensverwachting

Studies in fruitvliegjes laten zien dat chronische blootstelling aan blauw licht gedurende het leven, leidt tot een versnelde veroudering, een kortere levensverwachting en neurodegeneratie van de hersenen.2 De onderzoekers zagen dat blauw licht de mitochondriale functie in de fruitvliegjes nadelig beïnvloedde. De fysiologische verklaring hiervoor konden zij niet geven.

 

Mitochondriale functie, neurodegeneratie en neurotransmitters

In een nieuwe studie is gekeken naar de metabole effecten van chronische blootstelling aan blauw licht bij fruitvliegjes.3 Er bleek een significante verandering van diverse metabolieten op te treden wanneer de vliegjes chronisch blootgesteld werden aan blauw licht. Dit suggereert dat belangrijke cellulaire routes worden belemmerd door blootstelling aan blauw licht. Er werden verhoogde concentraties succinaat en verminderde concentraties pyruvaat en citraat gevonden. Dit wijst op een verminderde energieproductie. Ook was er sprake van beginnende neurodegeneratie en een significant verlaagde concentratie van verschillende neurotransmitters, waaronder glutamaat en GABA. De onderzoekers concludeerden dan blauw licht de homeostase in de hersenen lijkt te verstoren.

Blauw licht

 

Referenties

  1. Chen, X., et al (2017). Cytochrome b5 protects photoreceptors from light stress-induced lipid peroxidation and retinal degeneration. NPJ Aging Mech. Dis. 3 (1), 18–19.
  2. DeMagalhaes Filho, C. D. et al. (2018). Visible light reduces C. elegans longevity. Nat. Commun. 9 (1), 927.
  3. Yang J et al. (2022), Chronic blue light leads to accelerated aging in Drosophila by impairing energy metabolism and neurotransmitter levels. Front. Aging 3:983373.