Overzicht van met steun van SOE door onderzoekers geïnitieerde onderzoeken