Nutriënten bij stress en bijnieruitputting, deel 2